Εκπαίδευση | Your Permanent Beauty Academy

Εκπαίδευση

Σεμινάρια Ημι-Μόνιμου Μακιγιάζ από τη Ναταλία Babenko

Έχοντας πολλές εξειδικευμένες γνώσεις ιατρικής και Μόνιμου Μακιγιάζ, καθώς και εμπειρία επιτυχημένης καριέρας ως ειδικός, ο βασικός άξονας φιλοσοφίας της κ. Babenko είναι να ανεβάσει το επίπεδο του Μόνιμου Μακιγιάζ στην χώρα μας.

Με αυτό τον σκοπό διοργανώνει συχνά ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελματίες αισθητικούς. Εκπαιδεύει τους μαθητές της στις σωστές τεχνικές Μόνιμου Μακιγιάζ καθώς και στις νέες τάσεις του, μεταφέροντας καθημερινά τη βαθιά γνώση του αντικειμένου και την μεγάλη εμπειρία της.

O κάθε εκπαιδειόμενος θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει θεωρία αλλά και πρακτική σε όλες τις τεχνικές του Μόνιμου μακιγιάζ σε φυσικά μοντέλα. Στο τέλος του κάθε σεμιναρίου δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε κάθε εκπαιδευόμενο, καθώς και ένα εκπτωτικό κουπόνι 10% διάρκειας 1 χρόνου από την ημέρα παρακολούθησης του σεμιναρίου, για κάθε προϊόν που θα αγοράζει.