Πρόγραμμα Σεμιναρίων | Your Permanent Beauty Academy

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2016

ΙΟΥΝΙΟΣ  12/6 – 15/6 (4 ημέρες)

Για αρχάριους

*ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

ΗΜΙ-ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΦΡΥΔΙΩΝ

Τεχνικές ‘’Ελαφρά Σκίαση’’ & ‘’Τρίχα-Τρίχα’’

Κόστος: 1000 € +ΦΠΑ = 1.230 € / Λήξη εγγραφών 10/06

ΙΟΥΛΙΟΣ  4/7- 7/7 (4 ημέρες)

Για αρχάριους με βασικές γνώσεις ή προχωρημένους

ΗΜΙ-ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΦΡΥΔΙΩΝ Τεχνική ‘’Ελαφρά Σκίαση’’

& ΗΜΙ-ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΧΕΙΛΙΩΝ Τεχνικές ‘’Semi-Full Lips’’ & ‘’Full Lips’’

Κόστος: 1.480 € +ΦΠΑ = 1.820 € / Early Booking έως 3/6  -15% έκπτωση

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  5/9 – 10/9 (6 ημέρες)

Για αρχάριους

*ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

ΗΜΙ-ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΦΡΥΔΙΩΝ

Τεχνικές ‘’Ελαφρά Σκίαση’’ & ‘’Τρίχα-Τρίχα’’

Κόστος: 1.350 € +ΦΠΑ = 1.660 € / Early Booking έως 5/8  -15% έκπτωση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  1/10- 2/10  (2 ημέρες)

Για προχωρημένους

ΗΜΙ-ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Τεχνικές “Lashliner” & “Κλασικό Eyeliner”

Κόστος: 980 € +ΦΠΑ = 1.200 € / Early Booking έως 2/9  -15% έκπτωση

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  7/11- 12/11  (6 ημέρες)

Για αρχάριους

*ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

ΗΜΙ-ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΦΡΥΔΙΩΝ

Τεχνικές ‘’Ελαφρά Σκίαση’’ & ‘’Τρίχα-Τρίχα’’

Κόστος: 1.350 € +ΦΠΑ = 1.660 € / Early Booking έως 7/10 -15% έκπτωση

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  4/12- 5/12  (2 ημέρες)

Για προχωρημένους

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΜΙ-ΜΟΝΙΜΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΦΡΥΔΙΩΝ

Τεχνική ‘’Full Natural’’ & Διόρθωση αποτυχημένου/αποχρωματισμένου παλαιού μόνιμου μακιγιάζ/ tattoo φρυδιών.

Κόστος: 980 € +ΦΠΑ = 1.200 € / Early Booking έως 4/11  -15% έκπτωση